Budowanie wspólnoty

Często za zupełny banał uważa się stwierdzenie, że o wiele łatwiej jest zabezpieczyć swoją przyszłość działając w grupie. Ale współczesne grupy nacisku i wiele instytucji finansowych pokazuje, że właśnie o to dzisiaj chodzi – aby działać wspólnie celem realizacji konkretnego założenia. Właśnie z taką ideą dekady temu do tworzenia wspólnej europejskiej struktury polityczno-gospodarczej przystąpiły pierwsze kraje. Na początku były to te najwyżej rozwinięte, skupione wokół Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i krajów Beneluxu. Z czasem jednak inne sąsiednie kraje również zaczęły prezentować bardzo wysoką ekonomicznie pozycję i jasnym stało się dla wszystkich, że kolejne kroki dyplomatyczne powinny kierować się w stronę liberalizacji prawa handlowego, otwarcia granic i umożliwienia swobodnego przepływu tak kapitału jak i wiedzy między konkretnymi członkami wspólnoty. Dzisiaj ten zapoczątkowany wiele dekad temu projekt składa się już dwudziestu siedmiu najbardziej obiecujących krajów Europy, które zdecydowały się działać wspólnie w imię jednego interesu – poprawienia swojej pozycji ekonomicznej i niesienia obywatelom możliwie najlepszego standardu życia. A nic tak nie pomaga w realizacji tych celów jak mocna gospodarka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.