Czy warto spłacić kredyt przed czasem

Kredyt, choćby miał najlepsze z możliwych warunki spłaty, zawsze jest sprawą kłopotliwą. Chcemy więc jak najszybciej pozbyć się owego ciężaru. Czy jednak rzeczywiście szybciej znaczy lepiej? Co jeśli nagle nadarza nam się okazja na całkowitą spłatę kredytu (gdy dostaliśmy nagły przypływ gotówki, np. poprzez spadek czy sprzedaż)? Czy lepiej spłacić kredyt jak najszybciej (czyli w razie napływu gotówki, szybciej niż to przewiduje umowa kredytowa), czy zgodnie z ustalonym terminem? Prawda jest taka, że nie ma na to jednej uniwersalnej zasady. Wszystko jest jednak znormalizowane przez prawo. I tak kredyt konsumencki można spłacać przed upływem terminu określonego umową kredytową. Trzeba jednak powiadomić bank odpowiednio wcześniej, przed planowaną spłatą (termin ten powinna dookreślać umowa). Należy również dokonać spłaty w terminie wpłacania rat za poszczególne miesiące (chyba, że spłacaliśmy kredyt w innym niż miesięcznym systemie). Bank nie ma prawa wyznaczyć nam odsetek karnych za niespełnienie w ten sposób umowy kredytowej (czyli spłatę kredytu przed terminem. Inaczej jest jednak już z na przykład kredytem hipotecznym. Tu kredytobiorca nie ma możliwości elastycznego terminu spłaty całości zobowiązania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.