Czym jest kredyt i z czym się wiąże

Kredyt to pewne zobowiązanie. Zobowiązanie osoby, która pożycza pieniądze, wobec tego, kto owej pożyczki udziela. Kredytobiorcą (czyli tym, kto pożycza) niekoniecznie musi być pojedyncza osoba. Może być to spółka, firma bądź instytucja. Z drugiej strony, kredytu udziela najczęściej bank (nie mówimy tu bowiem o pożyczkach prywatnych). Dla zrozumienia istoty zasad udzielania kredytów ważnych jest klika głównych pojęć: okres kredytowania, terminy spłat, wysokość spłat oraz prowizja. Okres kredytowania to czas na który zaciąga się kredyt, czyli termin ostatecznej spłaty całości zobowiązania. Terminy spłat kredytu to momenty, w których będzie trzeba spłacić kolejną część pożyczonej kwoty. Najczęściej spłaca się kredyty w systemie miesięcznym oraz kwartalnym. Wysokość kredytu, to oczywiście jego wartość pieniężna. Określa się również wysokość miesięcznej czy kwartalnej spłaty kredytu. Nie musi ona być równa przez cały okres spłaty zobowiązania. Ostatnią kwestią jest prowizja, nazywana często procentem (bo rzeczywiście jest liczona w procentach). Wynosi ona od kilku do kilkunastu procent pożyczonej kwoty i jest zyskiem dla kredytobiorcy. Oczywistym jest bowiem, że ten kto udziela pożyczki, czyni to dla zysku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.