Czym jest zdolność kredytowa

Każdy bank przed podpisaniem z nami umowy kredytowej, sprawdza naszą zdolność kredytową. Również my, jeśli zamierzamy zaciągnąć dług, powinniśmy być jej świadomi. Czym jest nasza zdolność kredytowa i od czego ona zależy? Jest to oczywiście skrupulatnie sprawdzana i obliczana przez bank informacja czy my, jako kredytobiorcy, jesteśmy w stanie spłacić kwotę kredytu oraz naliczane odsetki. Od tego jaką mamy zdolność kredytową zależy, czy w ogóle uzyskamy kredyt oraz w jakiej wysokości i na jaki okres czasu. Co bank rozumie poprzez sprawdzanie naszej zdolności kredytowej? Warto tu zaznaczyć, że każdy bank określa ową zdolność na podstawie tych samych bądź podobnych przesłanek, ale jest w stanie zgodzić się na mniejsze bądź większe ryzyko. Dlatego nasza zdolność kredytowa, mimo, że jest stała, może być oceniona różnie. Warto samodzielnie dokonać obliczeń, by wiedzieć już przed pójściem do banku, jak ten będzie nas oceniał. Ułatwi nam to przygotowanie koniecznych dokumentów, a w samy banku – wypełnienie dokumentów. Natomiast jeszcze wcześniej – oceny na jaki kredyt możemy sobie pozwolić. Czyli jakie są realne szanse na uzyskanie przez nas kredytu oraz czy rzeczywiście nie będzie on dla nas zbyt dużym obciążeniem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.