Karty z odroczonym terminem płatności

W przypadku tego typu kart bankowych istnieje możliwość otrzymywania przez banki swoistego rodzaju kredytu, który trzeba spłacać w określonym w umowie czasu. Ten rodzaj karty jest bardzo podobny do kart bankowych kredytowych, ale posiada znaczne różnice. Jedna z nich jest na przykład brak koniczności zakładania konta w banku, w którym została wydana owa karta. Bank jedynie może zastrzec sobie prawo do otwarcia ewentualnie na jego obszarze lokaty terminowej. Zazwyczaj karta posiada odgórnie założony limit gotówkowy, jednak nie jest to regułą. Zdarza się czasem, że taka karta z odroczonym terminem płatności nie posiada limitu, co wiąże się z brakiem ograniczeń w jej użytkowaniu. Jednak w tym przypadku bank decyduje się na taką formę karty tylko i wyłącznie, jeśli jej właściciel terminowo spłaca wszelkie zobowiązania. Zazwyczaj bank wysyła comiesięczne rozliczenie dotyczące ilość wykonywanych transakcji i na tej podstawie ubiega się o zwrot wykorzystanych pieniędzy. Przeważnie banki do tej podstawowej kwoty naliczają także pewien stopień odsetek, co zmusza właściciela do płacenia tak jakby prowizji, za pożyczenie pieniędzy od banku. W przypadku nieuregulowania wszelkich zobowiązań w terminie, bank zastrzega sobie możliwość zablokowania takiej karty bankowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.