Kłopoty finansowe

Tam gdzie gospodarki rozwijały się w szybkim tempie pojawiało się mnóstwo kapitału, w tym bankowego. A banki bardzo chętnie rozdawały pożyczki każdemu, kto wydawał się wypłacalnym i sumiennym klientem. Najlepiej więc wypadały w zestawieniach działu sprzedaży te transakcje, w których bank pożyczał pieniądze firmom oraz inwestorom z ambitnymi planami i grubym portfelem. Analitycy bankowi nigdy nie zakładali, że firmy i przedsiębiorstwa mogą w jakikolwiek sposób mieć problemy ze spłaceniem długu – w najgorszej sytuacji zgodnie z podpisanymi umowami bank dysponuje wieloma różnymi prawnymi sposobami odzyskiwania swoich pieniędzy, chociażby poprzez zajęcie majątku ruchomego i nieruchomego należącego do dłużnika. Przez wiele lat banki nie miały jednak większych problemów, poza pojedynczymi przypadkami, w których z nagłych i losowych przyczyn ktoś tracił płynność finansową. W ostatnim jednak czasie zupełnie nagle rozwiązał się cały worek z kredytami źle przyznanymi. Analitycy przestali poważnie traktować ryzyko źle przyznanego kredytu i nawet niepewni klienci mogli liczyć na pożyczki i liczne kredyty. I gdy nagle liczba niespłacanych w czasie rat osiągnęła pułap krytyczny, zaczęły się pierwsze poważne problemy finansowe całego globalnego rynku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.