Kredyt hipoteczny w złotówkach czy w walucie obcej

Funkcjonują różne szkoły co do tego, czy lepiej brać kredyt hipoteczny w walucie, w której się zarabia, czy w innej. Kredyty w złotówkach nie niosą w sobie ryzyka walutowego, a w każdym razie nie wprost. Czyli nie grozi wtedy wzrost miesięcznej raty wynikający ze spadku wartości danej waluty. Natomiast z reguły są droższe, miesięczna rata jest wyższa niż w przypadku na przykład kredytu w walucie obcej. Jej wysokość także może się wahać w zależności od wysokości WIBOR czyli wysokości oprocentowania pożyczek w Polsce. Kredyty walutowe są kuszące ze względu na niższą ratę miesięczną, ale niosą podwójne ryzyko zmian: LIBOR i wzrosty cen poszczególnych walut. LIBOR jest wyliczany na podstawie stopy oprocentowania kredytów na rynku międzynarodowym. Kursy walut mogą być bardzo dynamiczne. Banki są ponadto znacznie bardziej ograniczone przepisami przy udzielaniu kredytów w walutach niż przy kredytach złotówkowych. Choć jest to utrudnienie dla klientów banków daje jednak gwarancję, że skoro bank chce udzielić takiego kredytu, to ryzyko jego niespłacenia jest zminimalizowane. Kredyt hipoteczny to zadłużenie na lata, trudno przewidzieć wszystkie przygody, jakie może przez dwadzieścia czy trzydzieści lat przeżyć gospodarka i w Polsce i w Europie a tym bardziej na świecie. Można więc podjąć ryzyko ze świadomością, że nawet, jeśli czasowo będzie mniej opłacalny, to długofalowo raczej zapłaci się mniej w przypadku kredytu w walucie niż w złotówkach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.