Kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumpcyjny jest nam przekazywany z banku na zakup dóbr konsumpcyjnych takich jak: samochody, sprzęty gospodarstwa domowego, remonty, wycieczki i tym podobne. Te zadłużenie jest dostępne nie tylko dla osób posiadających firmę, ale również dla osób fizycznych nieposiadających jej. Każdy, kto chce otrzymać taki kredyt musi pokazać zaświadczenie o stałych dochodach, może otrzymać go nawet emeryt bądź rencista, jeżeli okaże stosowne dokumenty świadczące o tym. Ważne jest również wyliczenie zdolności kredytowej, ponieważ to od tego zależy, jaka kwota zostanie nam przyznana. Decyzja o przyznaniu nam tego zadłużenia jest podejmowana w bardzo krótkim czasie, dlatego szybko możemy podjąć środki z naszego konta i dokonać zaplanowanego zakupy. Od naszego dochodu zależy, na jaki okres zostanie nam przydzielony kredyt i w jak wysokich ratach będziemy musieli go spłacać. W otrzymaniu tego kredytu niezbędne zawarcie jest dwóch oddzielnych umów, ponieważ, jedna jest związana z kupującym a druga z kredytobiorcą. Osoba, która sprzedaje nam dany towar bądź usługę jest również związana z bankiem umową. Umowa, która jest musi bezwzględnie posiadać opis przedmiotu, który chcemy zakupić, oraz termin spłaty kredytu. Raty są z góry wyliczone wiec już tego samego dnia wiemy, kiedy zakończymy spłacanie naszego długu. Nie ma sensu śpieszyć się z tym, ponieważ odsetki są z góry naliczone i będziemy musieli je zapłacić tak czy tak.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.