Kredyty pod zastaw nieruchomości różnią się między sobą

Kredyty, w których zabezpieczeniem jest nieruchomość różnią się między sobą ze względu na cel i ze względu na walutę. Jeśli bierzemy pod uwagę cel to może to być kredyt hipoteczny na zakup domu albo mieszkania albo innej nieruchomości. Jest uruchamiany (wypłacany) raz i w całości prosto z banku trafia na rachunek sprzedającego. Kredyt budowlanohipoteczny jest przeznaczony na budowę domu i uruchamia się go albo w całości albo w kolejnych transzach. Transze związane są z przedstawionym harmonogramem budowy. Co ważne, odsetki naliczają się od wypłacanych kwot, nie od całości kredytu. Kolejny produkt zabezpieczony nieruchomością to pożyczka hipoteczna. Środki z niej można wydać na zupełnie dowolny cel, jaki może być remont, podróż, nauka czy cokolwiek innego. Pożyczka w całości trafia na konto kredytobiorcy. Ponadto kredyty mogą być też różne ze względu na walutę, w której są udzielone. Czyli mogą być albo w złotówkach albo w walucie obcej. W przypadku typowego kredytu walutowego jego wartość przelicza się w dniu podpisania umowy ze złotówek na walutę obcą. Spłaca się go w złotówkach, ale po przeliczeniu kursu waluty, obowiązującym w dniu spłaty raty. Jest jeszcze kredyt walutowy denominowany. Wtedy w umowie jest konkretna kwota, w złotówkach. Ta kwota jest dzielona na transze i przeliczana na euro, franka szwajcarskiego bądź inna walutę obcą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.