Możliwości rozliczania transakcji

Jednym z najpowszechniejszych sposobów płacenia za dobra i usługi stają się obecnie karty bankowe. To dzięki nim bez problemu możemy w każdej chwili zakupić określone dobro, bez konieczności posiadania gotówki w portfelu. Ale karty płatnicze dają nam także wiele innych możliwości, na przykład w postaci różnorodnych form przeprowadzania transakcji. I tak na przykład istnieją karty płatnicze kredytowe, które są formą kredytu udzielonego przez bank właścicielowi danej karty płatniczej. Istnieją również karty z odroczonym terminem płatności, która działa podobnie do kredytowej, z ta różnicą, że właściciel karty nie może jednorazowo wykorzystać całkowitej pożyczki. Są też karty zwane debetowe, których głównym założeniem jest obciążanie konta właściciela karty w chwili, gdy dokona on jakąkolwiek transakcję. Karty obciążeniowe to karty, które łączą w sobie zarówno kredytową, jak i debetową. Działa ona na takiej zasadzie, że bank udzielając pożyczki właścicielowi karty najczęściej co miesiąc sprawdza jego zadłużenie i automatycznie obciąża jego konto. Istnieją także karty przedpłacone, które przed dokonaniem transakcji wymagają wcześniejszego doładowania konta. Ostatnia odmiana to karta wirtualna, w której sposób rozliczania odbywa się nie fizycznie, lecz za pomocą Internetu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.