Numer konta a numer karty płatnicze

Karty płatnicze ze względu na swoje zastosowanie są wykorzystywane głównie do dokonywania transakcji bez użycia formy pieniężnej, czyli bezgotówkowej. Wszelkie płatności są dokonywane poprzez przelanie środków finansowych z konta właściciela karty na rachunek bankowy wierzyciela. Ale dzięki karcie płatniczej istnieje także możliwość dokonania innych operacji, jak na przykład pobieranie własnej gotówki poprzez bankomat. Każda karta płatnicza posiada wszelkie dane, które umożliwiają identyfikację jej właściciela. Z tego też względu posiada ona także swój jeden i niepowtarzalny numer. Ale posiadacz karty płatniczej ma również numer swojego osobistego rachunku bankowego. Z którego więc numeru zazwyczaj się korzysta? Z tego względu, że w przypadku chociażby dokonywania wszelkich wpłat na twoje konto, nadawca musi znać przede wszystkim numer twojego konta. Jest on zbudowanych z 26cyfr. Numer karty bankowej jest w takim przypadku zbędną formalnością. Numerem, który znajduje się na karcie posługujemy się przeważnie tylko dokonując wszelkich operacji w danej instytucji bankowej. Bank posiada ewidencję wszystkich numerów kart bankowych. Z tego też względu możliwe, że będzie nas prosił o okazaniem numeru danej karty płatniczej w celu potwierdzenia tożsamości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.