Od czego zależy wysokość przydzielanego nam kredytu

Każdy bank, przed udzieleniem nam kredytu, sprawdza nasze zdolności jako płatnika. Nasze możliwości finansowe i wiarygodność. Co jest istotne? Oczywiście wysokość naszych dochodów. Również to, czy mamy inne zobowiązania finansowe. Czy jesteśmy właścicielami jakiegoś majątku i w jakiej wielkości. Czy nasza praca daje nam stałe zarobki i czy jest stabilna (tzn. czy mamy zagwarantowane umową zatrudnienie na dłuższy okres czasu). Istotnym jest również czy byliśmy już kiedyś kredytobiorcami i jak wyglądała nasza historia spłaty tego zobowiązania: czy zawsze płaciliśmy w terminie i czy w ogóle często sięgaliśmy po kredyty. Bank sprawdza również cel w jakim sięgamy po kredyt. Bardzo wygodne dla banku jest poręczenie osoby trzeciej. Jeśli ktoś o stabilnych warunkach finansowych (jeśli my takich nie posiadamy). Musi być to osoba, która jest w stanie wykazać, że sama zawsze rzetelnie reguluje swoje zobowiązania płatnicze. Zaświadcza ona, że w razie gdybyśmy my nie byli w stanie spłacić kredytu, ona podejmie nasze zobowiązania. Czasem takich osób (czyli żyrantów) musi być więcej niż jedna. Od tego wszystkiego zależy w jakiej kwocie zostanie nam przydzielony kredyt, w jakim oprocentowaniu i na jaki okres czasu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.