Otwarcie granic

Przez wiele lat idea otwarcia granic i zatrzymania wszelkich barier w swobodnym przepływie tak ludzi jak i towarów oraz kapitału stanowiło fundamenty budowania europejskiej międzynarodowej wspólnoty politycznej oraz gospodarczej. Zaczynało się oczywiście od bardzo prostych umów podpisywanych między krajami, które przeważnie sąsiadowały ze sobą. Politycy szybko zrozumieli bowiem, jak wiele korzyści płynie dla gospodarek z otwarcia się na współpracę, szczególnie z bliskimi sąsiadami. Lata jednak mijały i dzięki kolejnym przełomom technologicznym możliwe stało się swobodne podróżowanie a razem z nim, przemieszczanie tak kapitału, ludzi jak i towarów bez względu na odległość. Otwartość polityków krajów rozwijających się oraz przede wszystkim chęć polityków tych najważniejszych w Unii krajów sprawiła, że po kolei do wspólnoty dołączać zaczęły kolejne kraje. Dzięki temu możliwości wspólnej gospodarki stały się jeszcze większe. A wraz z podpisywaniem kolejnych traktatów marzenie o otwarciu granic stało się rzeczywistością. Dzisiaj praktycznie bez najmniejszych ograniczeń granice między krajami należącymi do Unii przekraczać mogą dosłownie wszyscy jej obywatele, ale także kapitał, produkty oraz usługi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.