Pomoc dla studenta

Jesteś studentem i masz problemy finansowe? Każdy student mający problemy finansowe może ubiegać się o różnorodną pomoc. Są to stypendia socjalne, które są przyznawane, w sytuacji kiedy dochody studenta są zbyt niskie. Innym rodzajem pomocy jest zapomoga dla studenta. Zapomogę taką student może otrzymać, kiedy znajdzie się w niekorzystnej sytuacji losowej. Przykładem może być śmierć bliskiej osoby, utrata pracy lub inne zdarzenie losowe. Kolejnym sposobem na uzyskanie pomocy studenckiej jest kredyt studencki. Kredyty takie zostały wprowadzone w 1998 roku. Udzielają ich banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. O kredyt mogą się ubiegać studenci uczelni publicznej, niepublicznej, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od roku 2004 o kredyt studencki mogą ubiegać się także studenci studiów doktoranckich. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich przez okres 4 lat. Po otrzymaniu kredytu studenckiego musimy wiedzieć, że spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Warto więc postarać się o kredyt studencki, który jest niewątpliwie dobrym rozwiązaniem na kłopoty studenckie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.