Problemy gospodarek

Życie ponad stan było jeszcze do niedawna domeną wyłącznie krajów wysoko rozwiniętych. Ponieważ bezrobocie w krajach tych zawsze było na bardzo niskim poziomie a ciągle pompowane w inwestycje i nowe miejsca pracy pieniądze razem z zagranicznym napływającym kapitałem stanowiły piękny krajobraz, dla banków i rządów. Cieszyli się wtedy wszyscy, więc naturalnym było pozytywne rozpatrywanie wielu wniosków o pożyczki. Ale ostatnio pożyczać zaczęli nie tylko prywatni ludzie oraz inwestorzy giełdowi czy właściciele firm. Coraz częściej klientami wielkich banków stawały się różne kraje. Szczególnie że nierzadko kraje biedniejsze mają PKB wielkości śmiesznie niskiej dla właścicieli wielkich globalnych banków. I tak powstała na całym świecie modna na zadłużanie własnej gospodarki. A ponieważ rządy krajów mają wiele różnych mechanizmów do pożyczania pieniędzy ze sfery prywatnej, niektóre rządy i politycy upatrzyli sobie jako główny sposób walczenia z wewnętrznym deficytem właśnie ciągłe pożyczki, elastyczne linie kredytowe oraz przede wszystkim emisję obligacji skarbowych, które czasami za miliardy banki skupowały przekonane o tym, że za kilka lat państwo odkupi je od nich z powrotem i dodatkowo wypłaci odpowiedni procent za tak udzieloną pożyczkę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.