Rezygnacja z zaciągnięcia kredytu po podpisaniu umowy

Od każdej umowy istnieje możliwość odstępstwa. Zazwyczaj polega to na tym, że można w ciągu kliku pierwszych tygodni (najczęściej dwóch) złożyć rezygnację od umowy. Nie ponosi się wtedy właściwie żadnych konsekwencji rezygnacji z pierwotnej decyzji. A jak to jest z kredytami? Czy możliwość odstępstwa od umowy dotyczy również kredytów? Oczywiście, że tak. W umowie kredytowej również uwzględnia się możliwość odstąpienia kredytobiorcy od zasad zawartych w podpisywanym dokumencie. Wystarczy tylko wysłać oficjalne pismo, w którym orzeka się o swojej decyzji i należy to uczynić w określonym przez umowę czasie. W piśmie tym nie musimy wyjaśniać powodów naszego odstępstwa od umowy. Wysyłamy go najlepiej pocztą priorytetową z poręczeniem odbioru – wtedy mamy pewność, że dokument dotrze do odbiorcy. Możemy też dostarczyć go osobiście. Oczywiście jeśli część kredytu została już nam przyznana, tzn. jeśli otrzymaliśmy już pieniądze z kredytu (w całości lub części), odstąpienie od umowy będzie ważne jedynie w przypadku, gdy wraz z oświadczeniem zwrócimy pobraną kwotę. Bank nie ma prawa obciążać nas żadnymi kosztami związanymi z naszą rezygnacją, chyba że nastąpi ona po określonym przez umowę czasie (wtedy taki krok nie zawsze jest już możliwy).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.