Stosowane przez banki zabezpieczenia kredytu hipotecznego

Udzielenie kredytu w dużej wysokości i na wiele lat (bywa, że nawet na czterdzieści) jest ryzykowne nie tylko dla kredytobiorcy, ale także dla banku. Dlatego banki zabezpieczają się jak mogą. Mają przy tym bardzo wiele możliwości. Zabezpieczeniem docelowym kredytów hipotecznych jak sama nazwa wskazuje jest hipoteka. Inaczej nazywa się to zastawem. Ale zanim hipoteka zostanie ustanowiona stosuje się zabezpieczenia tymczasowe. Jest to ubezpieczenie kredytu (dlatego ważne jest szybkie ustanowienie hipoteki). Poręczenie zgodne z prawem cywilnym. Są to także weksle. Niekiedy zabezpieczeniem może to być blokada środków kredytobiorcy na przykład na posiadanych lokatach. Wreszcie można zastosować poręczenie kogoś (osoby fizycznej), kto posiada zdolność kredytową. Do tego banki mogą wymagać od kredytobiorcy, z którym wiążą się na długie lata, ubezpieczenia od zdarzeń losowych. Przy czym cesja praw z ubezpieczenia jest na bank, który udziela kredytu. Może też zażądać ubezpieczenia na życie od kredytobiorcy, oczywiście także z cesją praw na rzecz banku. Nie da się ukryć, że dla kredytobiorcy te dodatkowe zabezpieczenia to także dodatkowe koszty. Jednak banki twardo negocjują warunki udzielenia kredytu i często nie da się ich uniknąć. Trzeba je po prostu skalkulować przy planowaniu kredytu hipotecznego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.