Wspólnota walutowa

Dzisiaj kraje będące partnerami działającymi w ramach Unii Europejskiej mają bardzo poprawne stosunki nie tylko dyplomatyczne, ale bardzo udane współdziałanie na poziomie gospodarczym. Dzięki temu rozwój partnerów oraz sąsiadów geopolitycznych pozwala jednocześnie na wyciągnięcie benefitów także dla własnego społeczeństwa. Działanie we wspólnocie ekonomicznej jest jednak dużo łatwiejsze, jeśli kraje decydujące się na całkowite odejście od tradycyjnych granic zjednoczą się także w kontekście finansowym. I właśnie temu celowi służyć miał projekt stworzenia strefy Euro, który od kilku lat doskonale funkcjonuje, nawet jeśli nie jest pozbawiony swoich słabości. Kraje będące na wystarczająco wysokim poziomie rozwoju gospodarczego postanowiły zrezygnować z różnych walut, które mocno utrudniały swobodną wymianę usług i towarów i zdecydowały się pójść w stronę jednej waluty, którą ostatecznie zostało Euro. Dzisiaj walutą tą płacić można na zdecydowanej większości terenów należących do Unii, chociaż wciąż wiele krajów nie spełnia kryteriów konwergencji, które są wymagane do przystąpienia do tej wspólnej, bardzo obiecującej walutowej strefy. A najbardziej ze wspólnej waluty cieszą się obywatele, którzy nie muszą tak często odwiedzać kantorów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.