Wycena nieruchomości przed przyznaniem przez bank kredytu

Banki przed udzieleniem kredytu hipotecznego dokonują wyceny nieruchomości, której hipoteka ma zostać obciążona. To pozwala określić wysokość kredytu, jaki bank zdecyduje się przyznać. Każdy bank ma swój sposób na wycenę. Jedne mogą korzystać z usług rzeczoznawców. Inne wysyłają własnych pracowników do mieszkania czy domu. Ci robią w nim zdjęcia. Na ich podstawie oraz na podstawie opisu pracownika analitycy bankowi określają wartość nieruchomości. Banki maja do tego własne bazy danych, które zawierają informacje o cenach transakcyjnych na danym obszarze. Wycena wewnętrzna jest na ogół tańsza niż koszty zewnętrznego rzeczoznawcy. Ale wycena prowadzona przez pracownika banku może być niższa niż wycena zewnętrzna. A to ma znaczenie, ponieważ wyznacza górny pułap przyznanego kredytu. To znaczy, jeśli bank określi wartość nieruchomości na niższą, niż cena, jaką trzeba za nią zapłacić, to nie udzieli wyższego kredytu i pozostałe środki trzeba będzie zdobyć gdzie indziej. Niestety działa to tylko w jedną stronę. To znaczy, jeśli bank określi wartość nieruchomości na wyższą niż wynosi cena, na jaką zgodziły się obie strony transakcji to nie oznacza że dostanie się wyższy kredyt. Banki na ogół przyjmują niższą z dwóch cen – transakcyjnej i tej z wyceny. Ale niektóre banki mogą w takim przypadku obniżyć marżę czy zmniejszyć koszt ubezpieczenia brakującego własnego wkładu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.