Zdolność kredytowa czyli podstawa do udzielenia kredytu hipotecznego

Zdolność kredytowa to coś, co spędza sen z powiek przyszłych kredytobiorców. Nerwowo sprawdzają ją na wyszukanych w Internecie kalkulatorach kredytowych, pytają u doradców i w bankach. Nic dziwnego, to przecież podstawowy parametr, który bank bierze pod uwagę przy wydawaniu decyzji o przyznaniu bądź nie kredytu. Problem polega na tym, że każdy bank może liczyć ja trochę inaczej. Wspólne jest to, że banki oceniają swojego potencjalnego kredytobiorcę sprawdzając jego dochody i wydatki oraz wcześniejsze zobowiązania finansowe. Dlatego dla zwiększenia zdolności kredytowej przed wypełnieniem wniosku dobrze jest zamknąć niepotrzebne karty kredytowe i spłacić pozostałe kredyty i pożyczki, jeśli tylko jest taka możliwość. Dotyczy to także kredytu odnawialnego na koncie. Zdolność kredytową można podnieść biorąc kogoś jeszcze jako współkredytobiorcę – jego dochody zwiększają zdolność kredytową. Oczywiście najlepszym i najpewniejszym sposobem na zwiększenie zdolności kredytowej jest zwiększenie dochodów. Ponadto banki mają różne procedury i szacunki, na podstawie których interpretują te same dane w odmienny sposób. Dlatego jeden bank jest skłonny udzielić wyższego kredytu hipotecznego a drugi niższego. Do oceny zdolności kredytowej banki biorą jeszcze pod uwagę samą nieruchomość, która będzie finansowana z kredytu. Jeśli w ocenie banku warta jest mniej, niż wynosi nasza cena kupna, to i tak nie udzieli kredytu na tę wyższą kwotę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.